The College of Arts, Humanities and Social Sciences Spearheads Newswriting Competition

                   It was an amazing moment for the College of Arts, Humanities and Social Sciences as they celebrated a month-long CAHSS Festival last February 4-28, 2019 with the theme “BS DEVCOM AND FINE ARTS-ID STUDENTS: Agents of Social Development for a Transformative World.” A chance for students to continue reading : The College of Arts, Humanities and Social Sciences Spearheads Newswriting Competition

Regional Consultation Workshop among SUC’s for a Coordinated Drafting of Standard Syllabi for Filipino Courses

       Isang makabuluhang pagtitipon ng mga guro sa Filipino mula sa iba’t ibang pamantasan ng SUC’s Rehiyon IX, ang naganap kamakailan sa Zamboanga City State Polytechnic College; ang “Regional Consultation Workshop among SUC’s for a Coordinated Drafting of Standard Syllabi for Filipino Courses”. Ito”y pinangungunahan ni Prop. Jocelyn P. Remoto, ang aktibong dekana ng College of Arts, continue reading : Regional Consultation Workshop among SUC’s for a Coordinated Drafting of Standard Syllabi for Filipino Courses